Betoneshop.cz

Hledáte vhodné zdivo pro Vaši stavbu?

Představujeme Vám ekonomický a ekologický betonový zdicí systém PREFA BETOS®. Beton je nadčasový, odolný, pevný a díky svým dalším výborným fyzikálně mechanickým vlastnostem je právem považován za stavební materiál budoucnosti.
Hledáte vhodné zdivo pro Vaši stavbu?

Zdicí systém PREFA BETOS® je ucelený systém, který zahrnuje

 • zdicí tvarovky čtyř různých velikostí: dvě pro nosné zdivo a dvě pro nenosné zdivo. Součástí každé palety zdicích tvarovek jsou rohové tvarovky pro výstavbu rohů nebo na ztužení stavebních otvorů;
 • zdicí věncovku, která slouží k snadnému vytvoření věnce;
 • betonové překlady, které se umísťují nad stavební otvory pro okna a dveře a mají za úkol přenášet statické působení zdiva.

Tento zdicí systém je velmi vhodné doplnit betonovými stropními panely Spiroll. Tím, že postavíte celý dům z jednoho materiálu, eliminujete vznik tepelných mostů a jiných závad.

Betonový zdicí systém PREFA BETOS® je vhodný pro zhotovení základového zdiva, nadezdívek, stavby opěrných zdí bez použití bednění, vyzdívání nosných i nenosných zdí.

Hlavní přednosti betonového zdicího systému:

 • finanční úspora na vytápění díky minimalizaci vyhřívání stěn;
 • úspora nákladů na pořízení zdicího materiálu;
 • rychlost výstavby;
 • nízká pracnost;
 • velmi vysoká únosnost;
 • vysoká pevnost;
 • dobrá zvuková izolace;
 • mrazuvzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům;
 • minimální nasákavost a vzlínání vody do tvárnice;
 • vysoká požární odolnost;
 • ekologičnost a 100% recyklovatelnost.

Zaujal Vás náš komplexní systém pro Vaši stavbu? Nabídku jednotlivých výrobků naleznete v sekci hrubá stavba a podrobnější informace o montáži jsou uvedeny v uživatelské příručce pro zdicí systém PREFA BETOS®, kterou si můžete stáhnout zde.